Iedereen weet wel wat een kreupel paard is. Iedereen heeft er wel eens een gezien en te veel van ons hebben het al eens mee gemaakt. Veelal erg frustrerend, daar het niet altijd even eenvoudig is om uit te vinden wat de oorzaak is.

Kreupelheid wordt veroorzaakt door pijn of mechanische belemmering. Mechanische belemmering houdt in dat de beweging niet gemaakt  kan worden zoals zou moeten. De pas is bijvoorbeeld te kort. Bij mechanische belemmering is veelal geen sprake (meer) van pijn.


Bijvoorbeeld als jij je arm breekt en hij groeit weer scheef aan. Dan kun je je arm niet meer recht doen maar je hebt er geen pijn  aan.

Een voorbeeld hiervan bij paarden kan zijn spat.Meestal is de oorzaak van kreupelheid echter pijn. Die kan overal zitten en veroorzaakt worden door van alles en nog wat. Door een kreupelheidsonderzoek te doen kunnen we een indicatie krijgen van waar de pijnlijkheid zit en wat dit mogelijk veroorzaakt. Bij een kreupelheidonderzoek inspecteren (bekijken) we het paard en voeren we een palpatie ( voelen) uit om een indruk te krijgen van afwijkingen zoals zwelling, warmte en pijn. Dan monsteren we het paard, wat inhoud dat we hem of haar in beweging zien op een rechte lijn maar ook  vaak op een volte danwel op een harde of een zachte ondergrond. Op die manier krijgen we een indruk van de kreupelheid en waar deze zou kunnen zitten. Soms bekijken we het paard ook onder het zadel omdat sommige kreupelheden zich duidelijker laten zien onder de man. Door eventueel aanvullend verdovingen te zetten in het kreupele been kunnen we een preciezere aanduiding krijgen van waar de pijn zit. Eventueel een echo of rontgenfoto's kunnen dan laten zien wat er aan de hand is en hoe de prognose is.

Niet alle kreupelheden zitten in een been, ook bekken, rug en nek-problemen kunnen kreupelheid veroorzaken. Diagnostiek en behandeling hiervan vereisen speciale technieken. Met chiropractie, al dan niet gecompbinerd met acupunctuur, kunnen kreupelheden veroorzaakt door pijn en problemen in de hals, rug en/of bekken vaak goed behandeld worden.