Onder reguliere diergeneeskunde wordt hier verstaan de diergeneeskunde zoals die aan de universiteit van Utrecht wordt onderwezen.

Sinds jaar en dag is de faculteit diergeneeskunde, vroeger de veeartsenijschool onderdeel van universiteit Utrecht. De diergeneeskunde die wordt onderwezen is in de loop der jaren ontstaan en wordt continu ge-up-dated door nieuwe inzichten, onderzoeken en medicijnen. Er is uitgebreid contact met andere diergeneeskunde faculteiten over de hele wereld waardoor we zoveel mogelijk weten en kunnen. Door de jaren heen is er heel wat kennis vergaard waardoor er steeds meer een specialisatie optreedt. Je kunt dezer dagen haast niet meer van alle dieren alles weten en van alle dieren de nodige bijscholingen volgen die nodig zijn voor het op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Zelfs binnen een diersoort zie je soms al net als in de humane geneeskunde een specialisatie optreden.


In mijn 8 jaar als dierenarts heb ik een uitgebreide ervaring op gedaan in de paarden en een geringere ervaring in de gezelschapsdieren. Bij de paarden ligt mijn passie. Om dat goed te kunnen doen en kunnen blijven doen heb ik mij toegelegd op alleen de paarden. Ik volg zeer regelmatig nascholingen om up to date te kunnen blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van paarden. Deze nascholingen zijn ook verplicht voor erkende paardendierenartsen om zo een bepaalde kennis te kunnen creeeren onder de paardendierenartsen. Als klant kun je dan een bepaalde kwaliteit verwachten. Voor iedere erkenning zoals erkend paardendierenarts, Fei-dierenarts, chiropractor en acupuncturist gelden speciale nascholingsverplichtingen om te kunnen waarborgen dat je op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen op dat gebied.

Maar zoals bij alles kent ook de reguliere diergeneeskunde haar beperking, momenten waarop je eigenlijk niets meer kunt doen om het dier te helpen omdat je bv. alle medicijnen al hebt geprobeerd, en het paard er niet op reageert. De alternatieve diergeneeskunde zoals acupunctuur en chiropractie kunnen dan uitkomst bieden.