Holistisch komt van het woord holisme.


Holisme houdt in dat we, in het geval van diergeneeskunde, het dier bekijken en benaderen als geheel.


We bekijken het dier niet in delen zoals in de reguliere diergeneeskunde veelal gebeurt.

Iedere aandoening wordt gezien als een disbalans en/of disfunctie van het gehele wezen, lichaam en geest, niet alleen als probleem van een orgaan of lichaamsdeel. De holistische diergeneeskunde gaat ervan uit dat alles onlosmakellijk met elkaar is verbonden en dat niets op zich staat.


voorbeeld: een peesblessure

De reguliere diergeneeskunde gaat er van uit dat de peesblessure ontstaat door een overbelasting.

De therapie is gericht op het herstel van de pees door rust en aangepaste training.

De holistische diergeneeskunde gaat er van uit dat er een disbalans is opgetreden in het lichaam waardoor de pees is verzwakt en er bij die belasting een blesssure is opgetreden. De holistische diergeneeskunde gaat er van uit dat als het dier in balans was geweest bij diezelfde belasting de blessure niet was opgelopen. De therapie is niet alleen gericht op het herstel van de pees maar ook op het weer in balans brengen van het lichaam (en geest) waardoor genezing zo optimaal mogelijk plaats vindt en herhaling van de blessure wordt geminimaliseerd.


Een holistisch dierenarts benadert, bekijkt en behandelt het dier als een geheel en maakt daarbij gebruik van alle mogelijke diagnostische en therapeutische methodieken: reguliere diergeneeskunde, acupunctuur, manuele therapie/chiropractie, homeopathie, fytotherapie, Lechner therapie, VAS, neuraaltherapie en rijtechnische begeleiding.


De holistische diergeneeskunde is nog complexer dan de reguliere en derhalve ook wel eens moeilijk te bevatten.

Drs. Anne-Marie Groenveld volgt momenteel de opleiding tot holistisch dierenarts. De volledige opleiding duurt min.4 jaar. De opleiding is opgebouwd uit modules waarbij zij de module acupunctuur en chiropractie inmiddels heeft afgerond.